Prikbord: 
De nieuwsbrief van November 2023 staat online. Hier vindt u belangrijke informatie betreffende leefgeld, bankkosten, en zorgverzekering omtrend de feestdagen.  
Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen
Succesvolle aanbesteding budgetbeheer Amsterdam, meer informatie.
AVG, wat betekent dit voor u? meer informatie.

Humanitas Zaanstreek financiële dienstverlening heeft met de werkgevers van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) en KPN afd.PV een nauwe samenwerking als het gaat om vroegtijdige signalering van financiële problematiek bij werknemers.

Budgetcoach gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam

Medewerkers van het GVB kunnen bij (dreigende) financiële problemen preventief gebruik maken van de Budgetcoach. Dit ter voorkoming van verdergaande invorderingsmaatregelen, stressklachten en ziekteverzuim. De Budgetcoach van Humanitas biedt een begeleidingstraject van maximaal 5 gesprekken aan waarin gekeken wordt naar de persoonlijke financiële huishouding van de medewerker. Er wordt een budgetplan opgemaakt, voorlichtend advies gegeven en zonodig bemiddeld en/of verwezen naar een hulpverleningsinstantie voor eventuele nazorg.

Workshop KPN

Er is een op maat gemaakte workshop voor werknemers KPN die te maken (dreigen te) hebben met administratieve en/of financiële problematiek. Deze workshop is interactief en gaat om bewustwording van gedrag. Hoe voer je een verantwoorde financiële huishouding, hoe maak je een sluitende begroting, hoe is het bestedingspatroon en welke prioriteiten worden er gesteld, welke verleidingen zijn er? Ook partners kunnen deelnemen aan de workshop. Kosten: € 650,- (afhankelijk van de afstand) exclusief gemaakte reiskosten
Duur workshop: 2½ uur, max. groepsgrootte: 25 deelnemers
Inbegrepen: hand-outs, achtergrondmateriaal en formulieren