Prikbord: 
De nieuwsbrief van November 2023 staat online. Hier vindt u belangrijke informatie betreffende leefgeld, bankkosten, en zorgverzekering omtrend de feestdagen.  
Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen
Succesvolle aanbesteding budgetbeheer Amsterdam, meer informatie.
AVG, wat betekent dit voor u? meer informatie.

Nieuws

Drie grote financiële zorgverleners – medeoprichters en eerste voorzitters van de BPBI – sluiten zich aan bij de NVVK.

 

Waarom deze stap?

De afgelopen jaren is gebleken dat innovatie in bewindvoering noodzakelijk is. In toenemende mate vraagt de samenleving en gemeenten om brede en preventieve zorgverlening met oog voor maatwerk. CAV, Humanitas Financiële Hulpverlening en Kompas Zuidlaren denken dat goede financiële zorgverlening alleen mogelijk is als een breed pakket aan financiële zorgverlening wordt aangeboden, niet enkel wettelijke vertegenwoordiging. Met de zorgverlening moet sprake zijn van maatwerk waarmee wordt gewerkt aan zelfredzaamheid.

 

Waarom NVVK?

Naar onze mening kan dit alleen gerealiseerd worden bij een branchevereniging met een brede visie op financiële zorgverlening die gericht is op het sociaal domein. Deze visie is met name bij de NVVK aanwezig.

 

Werken aan samenwerking in het sociaal domein met financiële zorgverlening.

Wij hebben de ambitie om ons verder te ontwikkelen als financieel zorgverlener. Dit door een maatschappelijke bijdrage te leveren in het sociaal domein om optimale financiële zorgverlening te realiseren. Naast bewindvoering/mentorschap zullen wij meer lichte en preventieve zorgverlening ontwikkelen waarbij de mogelijkheden van de cliënt voorop staat.

De NVVK heeft zich bereid getoond om gezamenlijk vorm te geven aan deze ambitie waarbij er sprake is van een gedeelde visie. Daarom zoeken we aansluiting bij de NVVK vanuit de overtuiging dat wij op  deze manier een bijdrage leveren aan de samenleving en de ontwikkeling van de branche.

 

Rob Monen

Directeur-bestuurder

Zoals u wellicht gehoord heeft is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening bevat privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Omdat wij werken met veel van uw gegevens hebben wij ook ons Privacy Statement aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons. Zonder deze gegevens zouden wij ons werk voor u ook niet kunnen uitvoeren. In ons Privacy Statement staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt hier bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke gegevens door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen!

Heeft u nog vragen?
Ons Privacy Statement vindt u hier. Als u hier nog vragen over heeft kunt u ons bereiken op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 op telefoonnummer: 0299-434310.


Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Beste cliënt,

Omdat er een veiligheidsrisico op de website van 2Look is geconstateerd, hebben we uit voorzorg de website uit de lucht gehaald. Hierdoor kunt u voor nog onbepaalde tijd uw gegevens niet via 2Look inzien. Deze maand ontvangt u de klantrapportage per post en/of per mail. Uiteraard kunt u contact opnemen met ons kantoor als u informatie wilt over mutaties of uw saldo.

We werken er hard aan om 2Look weer zo snel mogelijk te activeren en zullen u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Humanitas Inkomensbeheer

De gemeente Amsterdam schreef een ambitieuze aanbesteding uit voor haar budgetbeheer. Eisen als preventie van schulden, samenwerking met zorgpartners en werken aan zelfredzaamheid legde de lat hoog. 7 Partijen waaronder de combinatie van CAV en Humanitas schreef zich in.

De laatstgenoemde combinatie met de innovatieve aanpak conform de ZELF-filosofie. De unieke combinatie van effectief budgetbeheer, nieuwe methodiek van werken aan financiële zelfredzaamheid en nazorg door de vrijwilligers overtuigde de gemeente Amsterdam. CAV en Humanitas wordt 1 van de 2 "first suppliers".

Dank gemeente Amsterdam voor het vertrouwen. Ons team is er klaar voor.

de heer drs. E (Erwin) Bel - Directeur-bestuurder Stichting CAV
de heer R.J. Monen - Directeur-bestuurder Humanitas Financiële Hulpverlening