Prikbord: 
De nieuwsbrief van November 2023 staat online. Hier vindt u belangrijke informatie betreffende leefgeld, bankkosten, en zorgverzekering omtrend de feestdagen.  
Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen
Succesvolle aanbesteding budgetbeheer Amsterdam, meer informatie.
AVG, wat betekent dit voor u? meer informatie.

In deze nieuwsbrief vragen wij graag uw aandacht voor onderstaande punten:

Leefgeld feestdagen
Kerst valt dit jaar op maandag en dinsdag. Daarnaast valt nieuwjaarsdag op een maandag. Deze dagen is ons kantoor gesloten. Uw leefgeld voor deze dagen zal eerder aan u worden overgemaakt. Als u normaal gesproken op onderstaande dagen leefgeld zou krijgen ziet u op welke dag het dit jaar aan u wordt overgemaakt.

Normaal ontvangt u leefgeld op

Uw leefgeld wordt eerder overgemaakt, namelijk op

Maandag 25 december (kerst)

Vrijdag 22 december

Dinsdag 26 december (kerst)

Vrijdag 22 december

Maandag 1 januari (nieuwjaarsdag)

Vrijdag 29 december

Het is afhankelijk bij welke bank u uw leefgeldrekening heeft wanneer het geld daadwerkelijk op uw rekening staat. De kans is groot dat het leefgeld eerder op uw rekening staat en u er dus langer mee moet doen.

Aanvragen extra leefgeld voor de feestdagen
Als u extra geld wilt aanvragen voor de feestdagen vragen wij u dit op tijd te doen. Het is afhankelijk van de ruimte in uw budget of u extra geld kunt ontvangen.

Zorgverzekering
Aan het einde van het jaar is het altijd goed om te bekijken of uw huidige zorgverzekering nog bij uw situatie past. Uiterlijk 31-12-2023 kunt u overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij en uiterlijk 31-01-2024 kunt u van pakket wisselen bij uw huidige verzekeraar. Laat u het ons tijdig weten indien u wenst over te stappen of uw verzekering wilt wijzigen?

Energiekosten en toeslag
Veel mensen in Nederland hebben last van prijsstijgingen, zo ook in de stijging van de energiekosten. Humanitas probeert voor iedereen de negatieve gevolgen zoveel te beperken en vergoedingen aan te vragen waar mogelijk.
Een aantal cliënten hebben energietoeslag ontvangen ( of gaan dit nog ontvangen) op de beheerrekening. Deze gelden worden in een reservering gezet voor uw energiekosten en de jaarafrekening. U kunt deze gelden niet aanvragen. Wanneer het niet nodig is de energietoeslag te gebruiken voor uw energiekosten of jaarnota zal het bedrag worden toegevoegd aan uw reserve op de beheerrekening.

Portikosten
De afgelopen jaren zijn de kosten van het versturen van poststukken erg gestegen. Daarom zullen we meer gaan communiceren per e-mail. Als uw e-mail bekend is, dan zult u in de toekomst uw klantrapportage en brieven per e-mail ontvangen. U kunt daarnaast uw financiën inzien via 2Look. De inloggegevens kunt u opvragen bij uw bewindvoerder.

Kantoor gesloten
Ons kantoor is wegens de feestdagen gesloten op maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari. U kunt ons die dagen niet telefonisch bereiken en uw mail wordt op die dagen niet gelezen.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of is iets onduidelijk voor u? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. U kunt ons bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer: 0299-434310.