U kunt zich vandaag nog aanmelden voor onze diensten. Het aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden. Als wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen, plannen we met u een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie besproken en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Wij geloven dat een duidelijke en uitgebreide aanmeldprocedure zorgt voor een goede start.

Let op: Voor het instellen van beschermingsbewind en mentorschap is een uitspraak van de kantonrechter nodig. Hiervoor moet naast het aanmeldformulier ook een verzoekschrift en akkoordverklaring worden ingediend.

Bent u naar ons doorverwezen door een instantie? Dan vragen wij u de naam van uw verwijzer en de instelling in te vullen op het aanmeldformulier. Op deze manier kunnen we direct contact opnemen met uw verwijzer en het intakeproces zo soepel mogelijk laten verlopen.

 

Documenten inzake aanmelding(en).
Aanmeldingsformulier Humanitas Bewind en Inkomensbeheer Download
Aanmeldingsformulier Humanitas Mentorschap Download
Verzoekschrift bewindvoering en/of mentorschap Download
Akkoordverklaring onderbewindstelling en/of mentorschap Download