Prikbord: 
De nieuwsbrief van November 2023 staat online. Hier vindt u belangrijke informatie betreffende leefgeld, en zorgverzekering omtrend de feestdagen.
Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen
Succesvolle aanbesteding budgetbeheer Amsterdam, meer informatie.
AVG, wat betekent dit voor u? meer informatie.

Wat betekent beschermingsbewind?

Wanneer een meerderjarige door omstandigheden niet in staat is om de eigen financiën te beheren kan beschermingsbewind uitkomst bieden. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechter. Door de uitspraak wordt de bevoegdheid over de financiën overgedragen aan een bewindvoerder, die daardoor in staat is om beslissingen te nemen.

 

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Herkent u uzelf of uw naaste in één of meer van de volgende omschrijvingen, dan is beschermingsbewind een geschikte oplossing:

 • Geestelijke of verstandelijke handicap of beperking
 • Ziekte
 • Ouderdom
 • Verslaving
 • Problematische schuldsituatie
 • Andere oorzaak

 

Wat doet de beschermingsbewindvoerder?

De beschermingsbewindvoerder regelt alle financiële zaken, zoals:

 • Inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in kaart brengen
 • De post van de inkomsten en uitgaven naar Humanitas laten sturen
 • Een budgetplan opstellen
 • Leefgeld bepalen
 • Betalingen uitvoeren
 • Aanvragen van bijzondere bijstand (mits het inkomen daartoe aanleiding geeft)
 • Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen (mits het inkomen daartoe aanleiding geeft
 • Aanvragen/wijzigen van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag
 • Aangifte belasting (box 1)
 • Regelen van (aansprakelijkheids-)verzekeringen
 • Afleggen van Rekening en Verantwoording aan de cliënt en aan de Rechtbank

Wat kunt u van Humanitas Inkomensbeheer verwachten?

 • Bij het intakegesprek zullen wij samen met u en/of uw begeleider de financiën en uw persoonlijke situatie bespreken.
 • Aan de hand van alle verstrekte informatie zal een budgetplan worden opgesteld
 • Humanitas Inkomensbeheer opent voor u een beheerrekening, waarop uw inkomen zal binnenkomen. Vanaf deze beheerrekening zullen ook alle betalingen worden gedaan.
 • Vanaf de beheerrekening zal volgens afspraak leefgeld naar u worden overgemaakt
 • U ontvangt maandelijks een overzicht van de beheerrekening via de mail of per post. Of u kunt kiezen voor de mogelijkheid gebruik te maken van een online inkijkmodule om meer inzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Hoe gaat Humanitas Inkomensbeheer om met schulden?

Het hebben van schulden is geen belemmering voor beschermingsbewind. Beschermingsbewind is GEEN schuldhulpverlening. Wanneer er sprake is van (problematische) schulden zal de beschermingsbewindvoerder proberen de financiën op orde te brengen zodat er in de toekomst eventueel betalingsregelingen kunnen worden getroffen of dat de schulden kunnen worden aangemeld voor een traject van schulddienstverlening.