Prikbord: 
De nieuwsbrief van November 2023 staat online. Hier vindt u belangrijke informatie betreffende leefgeld, en zorgverzekering omtrend de feestdagen.
Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen
Succesvolle aanbesteding budgetbeheer Amsterdam, meer informatie.
AVG, wat betekent dit voor u? meer informatie.

Humanitas Inkomensbeheer is een onafhankelijke non-profit organisatie. Wij bieden onze diensten aan onder de naam Humanitas Financiële Hulpverlening.

Doelstelling

Humanitas Inkomensbeheer heeft als doelstelling: het verminderen of opheffen van materiele of immateriële belemmeringen om clienten optimaal te laten functioneren binnen hun arbeids- of leefsituatie.

Visie

Onder het motto “betrouwbaar vertegenwoordigd” zorgen wij voor de randvoorwaarden waarbinnen het welzijn van de clienten het beste tot zijn recht komt. In de ideale situatie kunnen wij de financiële en/of zorg keuzes zo nemen dat er een keuze gemaakt wordt die de cliënt zelf ook zou nemen. Een ander deel van de clienten heeft niet de financiële ruimte om de keuzes te maken die zij zelf graag zouden willen. Hier zorgen wij ervoor dat de grenzen niet overschreden worden.

De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:

  • Meerderjarigen bewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd
  • Inkomensbeheer
  • Testamentair bewind
  • Scholing/Trainingen

Dit aanbod is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langere tijd niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren of zorgkeuzes te maken, in een crisissituatie verkeren of dreigen terecht te komen. Deze ondersteuning kunnen onze professioneel geschoolde medewerkers bieden.

Met een ervaring van meer dan 20 jaar zijn wij in staat om de omstandigheden goed in te schatten en oplossingen te creëren.

Betrouwbaarheid, kwaliteit, ervaring en stabiliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Verantwoording

De jaarrekening 2021 met controle verklaring van de accountant vindt u hier.

Directeur/bestuurder

Rob Monen

Raad van Toezicht

W. van Twuijver (voorzitter)
B.H. Engelsman (lid)
E. Blom-Groenink (lid)

Humanitas Inkomensbeheer is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Daarnaast is Humanitas Inkomensbeheer ingeschreven bij de AFM als aangesloten instelling via de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer en heeft hierdoor een AFM vergunning om inkomensbeheer uit te voeren.