Prikbord: 
De nieuwsbrief van November 2023 staat online. Hier vindt u belangrijke informatie betreffende leefgeld, en zorgverzekering omtrend de feestdagen.
Klik hier om de nieuwsbrief direct te lezen
Succesvolle aanbesteding budgetbeheer Amsterdam, meer informatie.
AVG, wat betekent dit voor u? meer informatie.

Drie grote financiële zorgverleners – medeoprichters en eerste voorzitters van de BPBI – sluiten zich aan bij de NVVK.

 

Waarom deze stap?

De afgelopen jaren is gebleken dat innovatie in bewindvoering noodzakelijk is. In toenemende mate vraagt de samenleving en gemeenten om brede en preventieve zorgverlening met oog voor maatwerk. CAV, Humanitas Financiële Hulpverlening en Kompas Zuidlaren denken dat goede financiële zorgverlening alleen mogelijk is als een breed pakket aan financiële zorgverlening wordt aangeboden, niet enkel wettelijke vertegenwoordiging. Met de zorgverlening moet sprake zijn van maatwerk waarmee wordt gewerkt aan zelfredzaamheid.

 

Waarom NVVK?

Naar onze mening kan dit alleen gerealiseerd worden bij een branchevereniging met een brede visie op financiële zorgverlening die gericht is op het sociaal domein. Deze visie is met name bij de NVVK aanwezig.

 

Werken aan samenwerking in het sociaal domein met financiële zorgverlening.

Wij hebben de ambitie om ons verder te ontwikkelen als financieel zorgverlener. Dit door een maatschappelijke bijdrage te leveren in het sociaal domein om optimale financiële zorgverlening te realiseren. Naast bewindvoering/mentorschap zullen wij meer lichte en preventieve zorgverlening ontwikkelen waarbij de mogelijkheden van de cliënt voorop staat.

De NVVK heeft zich bereid getoond om gezamenlijk vorm te geven aan deze ambitie waarbij er sprake is van een gedeelde visie. Daarom zoeken we aansluiting bij de NVVK vanuit de overtuiging dat wij op  deze manier een bijdrage leveren aan de samenleving en de ontwikkeling van de branche.

 

Rob Monen

Directeur-bestuurder