Prikbord: Er is een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd. Deze is te vinden onder 'documenten'. Lees hierin over onze verhuizing en het gebruik van 2look.

Motiverende gespreksvoering

Het gaat om een training waarbij vaardigheden worden aangeleerd op het gebied van motiverende gespreksvoering. Hoe leer je i.p.v. te adviseren en op te lossen meer aan te sluiten bij de deelnemer/cliënt en de intrinsieke motivatie naar voren te halen. Het is een training voor vrijwilligers die al wat langer in het werkveld werkzaam zijn en leren kijken naar hun kwaliteiten en valkuilen.

Kosten: € 450,- exclusief gemaakte reiskosten
Duur training: 2½ a 3 uur
Max. groepsgrootte: 25 deelnemers
Inbegrepen: hand-outs, evaluatie