Prikbord: Er is een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd. Deze is te vinden onder 'documenten'. Lees hierin over onze verhuizing en het gebruik van 2look.

De opdrachtgever wil een specifieke training of workshop op onderwerp(en) hebben. Deze kan in goed overleg vooraf worden doorgesproken en vervolgens worden samengesteld. Dit vraagt een andere inzet en meer voorbereidingstijd; voorgesprek en ontwikkelen van de training. Het is afhankelijk van de opdrachtgever (onderscheid commercieel/non profit) welk kostenplaatje hiervoor gerekend wordt.

Kosten: vanaf € 650,- exclusief gemaakte reiskosten
Duur: 2½ a 3 uur
Max groepsgrootte: 25 deelnemers
Inbegrepen: voorgesprek, ontwikkelen training , hand-outs en eventueel materiaal, evaluatie